Nerd estudando:

image

eu tentando estudar:

image

(Source: pudim-flutuante)

tags: #Chihayafuru
tags: #Chihayafuru
tags: #Chihayafuru
tags: #Chihayafuru
tags: #Chihayafuru
tags: #Chihayafuru
Vocês fazem muita falta…

tsukinomisu:

tags: #Chihayafuru #manga
tags: #Chihayafuru
tags: #Chihayafuru
tags: #Chihayafuru
tags: #Chihayafuru